Voorwaarden

Bezoek van Sinterklaas en de Pieten

Voorwaarden 

Artikel 1: Wij treden alleen op voor activiteiten die in het teken staan van het Sinterklaas feest. Wij willen deze traditie in ere houden en wijken hier op geen enkele voorwaarde van af.

Artikel 2: Wij hebben te allen tijde het recht boekingsaanvragen te weigeren zonder hiervoor enige reden verschuldigd te zijn.

Artikel 3: Wij behouden ons het recht voor om de aanvangstijd van het bezoek door onverwachte omstandigheden (file, omleidingen, autopech) te laten uitlopen. Als wij onverhoopt iets later zijn nemen wij contact met u op en geven de nieuwe aanvangstijd door Wij verplichtten ons om de lengte van het bezoek niet in te korten, maar de afgesproken duur aanwezig te zijn.

Artikel 4: Wij leggen geen bezoeken af voor de datum van de Sinterklaas intocht in Nederland en na 5 December.

Artikel 5: Indien wij met u een bezoek hebben afgesproken gaat u akkoord met de hierboven genoemde voorwaarden.