Tarieven

Sint en de Pieten komen naar Nederland om de verjaardag van de goedheiligman uitgebreid te vieren, niet om winst te maken. De inkomsten die voortvloeien uit de bezoeken worden gebruikt voor de financiering van de kostuums en het dekken van de onkosten. Sinterklaas draagt het kostuum als van de TV Sint, de Pieten zijn gekleed in de kostuums als uit de bioscoopfilm: “Bennie Stout”. Sinterklaas blijft in de eerste plaats een feest van geven, niet van nemen.

Huisbezoek bij particulieren
Sinterklaas komt op huisbezoek met twee zwarte pieten. Een normaal bezoek bij u thuis duurt 30 minuten en kost € 45,00 Dit is inclusief strooigoed en reiskosten en ongeacht het aantal aanwezige kinderen. Indien u een langer verblijf wenst zijn de extra kosten in overleg. Betaling geschied normaliter contant direct na afloop van het bezoek. Wilt u bij het bezoek bij ons vertrek het bedrag gepast en contant in een envelop met uw naam aan een van de zwarte Pieten geven.

Bezoek bij scholen en bedrijven
Voor scholen en bedrijven zijn de prijzen van een bezoek in goed overleg. Dit heeft te maken met de wensen welke u als bedrijf of school heeft. Te denken valt aan de duur van het bezoek, heeft u een geluidsinstallatie die voldoet of moeten wij die meenemen, hoeveel zwarte Pieten u op bezoek wilt en of u er een toneelstukje bij wilt. Bij bedrijven en scholen kunnen wij maximaal vier zwarte Pieten met Sinterklaas mee op bezoek laten komen, dit alles in overleg.

Wij komen onze afspraken altijd na!!!