Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://sinteric.nl.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we uw data delen

Wij (sinteric.nl) delen uw informatie met geen derde partijen , en houden deze voor eigen gebruik zolang als noodzakelijk is.

Hoe lang we uw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten u heeft over uw data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we uw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spam detectie service geleid worden.

Jouw contactinformatie

Informatie wat verkregen wordt via email/telefonisch zal nooit worden gedeeld met derde en zal correct worden verwerkt zoals in de AVG/GPDR is vastgelegd.
Onder aan de pagina staat een uitleg over wat persoonsgegevens zijn , deze informatie is afkomstig van de Europese Commissie wat toezicht houdt op correcte verwerking van uw informatie verstuurd naar ons.

Aanvullende informatie

Hoe we jouw data beveiligen

Onze website is beveiligd met een SSL certificaat , waardoor uw veiligheid en uw gegevens kunnen worden gegarandeerd.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon. Losse gegevens die samengevoegd kunnen leiden tot de identificatie van een bepaalde persoon vormen ook persoonsgegevens.

Persoonsgegevens waarbij de identiteitsgegevens zijn verwijderd, die zijn versleuteld of gepseudonimiseerd, maar die kunnen worden gebruikt om iemand opnieuw te identificeren, blijven persoonsgegevens en vallen binnen het toepassingsgebied van de AVG.

Persoonsgegevens die zo zijn geanonimiseerd dat de natuurlijke persoon niet of niet langer kan worden geïdentificeerd, worden niet langer als persoonsgegevens beschouwd. Gegevens zijn pas echt geanonimiseerd als de anonimisering onomkeerbaar is.

De AVG beschermt persoonsgegevens ongeacht de technologie die voor de verwerking van die gegevens is gebruikt. De wet is „technologieneutraal” en is van toepassing op zowel geautomatiseerde als handmatige verwerking, mits de gegevens op basis van vooraf vastgestelde criteria zijn geordend (bijvoorbeeld alfabetische volgorde). Het maakt ook niet uit hoe de gegevens zijn opgeslagen, of dat in een ICT-systeem, met videobewaking of op papier is; in al die gevallen vallen persoonsgegevens onder de beschermingsvereisten van de AVG.

Voorbeelden van persoonsgegevens:

 • naam en achternaam
 • thuisadres;
 • e‑mailadres zoals naam.achternaam@onderneming.nl;
 • nummer van identiteitskaart;
 • locatiegegevens (bijvoorbeeld de locatiegegevens op een mobiele telefoon)*;
 • internetprotocoladres (IP-adres);
 • identificatiecookie*;
 • advertentie-ID van uw telefoon;
 • gegevens in het bezit van een ziekenhuis of arts, bijvoorbeeld in de vorm van een symbool dat iemand een unieke identiteit geeft.

*Bedacht dient te worden dat er in sommige gevallen specifieke sectorwetgeving is waarin bijvoorbeeld het gebruik van locatiegegevens of het gebruik van cookies wordt gereguleerd – de e‑privacyrichtlijn (Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37 en Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 (B L 364, 9.12.2004, blz. 1).

Voorbeelden van gegevens die niet als persoonlijk worden beschouwd:

 • KvK-nummer/Handelregisternummer;
 • e‑mailadres zoals info@onderneming.nl;
 • geanonimiseerde gegevens.

 

Wat is gegevensverwerking?

Het begrip „verwerking” heeft betrekking op een breed scala aan verwerkingen van persoonsgegevens, al dan niet op handmatige of geautomatiseerde wijze uitgevoerd. Het kan daarbij gaan om het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk door geautomatiseerde middelen uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens, evenals op de niet-geautomatiseerde verwerking als die gegevens worden opgeslagen in een gestructureerd bestand.

Voorbeelden van verwerking:

 • personeelsbeheer en salarisadministratie;
 • toegang tot/raadpleging van een contactgegevensbestand met persoonsgegevens;
 • het verzenden van publicitaire e‑mails*;
 • het versnipperen van documenten met persoonsgegevens;
 • het plaatsen van een foto van iemand op een website;
 • het opslaan van IP- of MAC-adressen;
 • het opslaan van beelden van beveiligingscamera’s (CCTV).

*Denk eraan dat u zich bij de verzending van direct marketing e‑mails ook moet houden aan de regels voor marketing in de e‑privacyrichtlijn.

Waarop heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) betrekking?

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad1, de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) van de Europese Unie (‘EU’), regelt de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen in de EU door een natuurlijk persoon, een onderneming of een organisatie.

De verordening is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van overleden personen noch van rechtspersonen.

De regels zijn niet van toepassing op de verwerking van gegevens door een individu voor louter persoonlijke redenen of ten behoeve van activiteiten die bij iemand thuis plaatsvinden, mits er geen link is met een beroeps- of handelsactiviteit. Als een individu echter persoonlijke gegevens buiten de privésfeer gebruikt, bijvoorbeeld voor sociaal-culturele of financiële activiteiten, dan dient hij of zij zich houden aan de wet voor gegevensbescherming.

Voorbeelden

De verordening is wel van toepassing

Een onderneming met een vestiging in de EU biedt klanten die in de Baltische staten wonen reisproducten aan en verwerkt in dat verband persoonsgegevens van natuurlijke personen.

De verordening is niet van toepassing

Iemand gebruikt zijn of haar persoonlijke adressenboekje om vrienden via e‑mail uit te nodigen voor een door hem of haar georganiseerd feestje (huishoudelijke uitzondering).